copenhagen qabalah

spiritual technology lab

træet der forandrer

 

Velkommen til Copenhagen Qabalah, et reference-site for studie og praktisk brug af den hermetiske qabalah.

Bortset fra denne velkomst-side er hele websitet på engelsk. Det skyldes, at antallet af qabalah-interesserede er betydeligt på verdensplan, men meget begrænset i Danmark.

Det menneskelige vilkår er udfordrende. Modstand og krise er funtamentale i livet. Når alt andet slår fejl, søger vi guderne. Bøn, magi, healing er typiske navne for denne aktivitet. Den kan lede os til nye indsigter eller lære os nye kapaciteter, der lader os bryde gennem det, der før var barrierer, eller får os til at se perspektiverne i at vælge en anden retning eller fortolkning. Kun i lyset af kriser accepterer vi mennesker det lærende inflow af disse spirituelle kvaliteter.

Den hermetiske qabalah er et af flere landkort - et træ faktisk - med de kvaliteter som er tilgængelige for os i ånden, repræsenteret af symboler. Den giver også en række ritualer, som stimulerer vores evne til at integrere dem. Få introduktionen til qabalah - jødisk mystecisme, vestlig hermetisme, og renaissance-kristendom - her.

Qabalah handler om at ændre, hvad du ser, og få verden til at ændre sig derefter. Lad det følgende citat stå som en formulering af missionen for dette website:

"Jeg er troldmand. Alt hvad jeg ser, skaber jeg. Jeg har skabt, og vil fortsat skabe min egen verden"

Morten Hass

 

livets træ - et kort over kræfter

Qabalah's centrale kort over kræfterne er Livets Træ (figuren til højre), Det symboliserer livets proces fra det som er guddommeligt udenfor rækkevidde (Gud) gennem planerne for menneskelig bevidsthed, til den fysiske død ved træets rod. Træet til højre er klikbart, så man kan dykke ned i hvert af dets kræfter individuelt. Før du browser rundt i det er det en fordel at læse introduktionen til dets vitale strukturer:

De 10 Sephiroth, #1-10 afbildet på træet, de ti guddommelige kvaliteter eller stadier i skabelsen, som vi har behov for at manifestere i tilværelsen.

De 22 Stier, #11-32 afbildet på træet, de 22 forbindelser, som vi alle må etablere indeni for at kunne udnytte de ti guddommelige kvaliteter.

Polariteterne på Træet - søjler og trekanter, den måde som kvaliteter og forbindelser spiller sammen for at berige vækstprocessen.

De Fire Elementers Skabende Proces - ild, vand, luft, jord som en proces, træet som fire afsnit eller som en kæde af fire træer.

Sepher Yetzirah or De 32 Visdomsstier, to vigtige qabalistiske tekster om sephiroth og stier.

Qabalah bøger, en top fem, Robert Wang, Dion Fortune, Will Parfitt., Israel Regardie, etc.

 

helende magi - ritualer der ændrer verden gennem dig

Vi får adgang til træets kvaliteter gennem helende magi - rituel aktivitet som lærer os træets kvaliteter via aktiv meditation på symboler. For hver spirituel kvalitet, vi integrerer i vores menneskelige eksistens, ofrer vi en bid af vores individuelle personlighed. Menneskelig vækst, der skal lade os få vores vilje i verden, indebærer at vi gradvis bringer os selv i samklang med den kosmiske vilje. Dette er den guddommelige fælde for begæret. Læse de følgende afsnit af websitet før du starter din egen vækstproces med helende magi:

Qabalistisk Helende Magi, beskriver den magiske symbolske aktivitet, der ofrer personligheden, inklusive en oversigt med adgang til alle qabalistiske ritualer.

Syv-formlen for Magi, den universelle formel for magi, healing, bøn, spirituel invokation for enhver religion, magisk eller mystiker tradition.

Det Qabalistiske Kors, den grundlæggende qabalistiske øvelse som forbinder dig til strukturen i træet gennem rytmen fra en velkendt kristen bøn. Jeg udførte den én gang og opdagede at jeg var qabalist.

Corpus Hermeticum og Om Menneskets Værdighed, to væsentlige tekster i den vestlige magiske tradition, den første grundlaget for hermetismen, den anden forbindelsen mellem qabalah og kristendom.

 

back to * copenhagen qabalah